https://files.cargocollective.com/c768762/post.html

︎TSCHK, BZZ, PLNG

    In his artistic practice, Casper de Jong explores the physical and emotional properties of machines.

Casper sees a trait of frustration within machines, an almost child-like behaviour of trying to discover one's own capabilities by trial and error. Within robotic/machinic design,  this trait -which consists of imperfections, emotions and frustration- is often hidden under sleek design and optimisation. By highlighting machinic properties, Casper puts an emphasis on this hidden frustration. In doing so he works primarily with concepts of repetition and failure, seeking to answer questions like:

What does a robot 'feel' when its sole task can never be accomplished?

How does a machine 'experience' continuously repeating the same action?

During BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022), Casper, in multiple art installations, gives machines the opportunity to experience what it is like to fail instead of having to continuously succeed. At the same time, he also makes the visitor reflect on their own behaviour. Because, how can we sympathize with a machine and how do we as humans deal with failure?
    In zijn artistieke praktijk onderzoekt Casper de Jong de fysieke en emotionele eigenschapen van machines.

Casper ziet in machines een eigenschap van frustratie, vergelijkbaar met het gedrag van kinderen die bezig zijn met het ontdekken van hun eigen kunnen door middel van vallen en opstaan. Binnen robotisch/machinaal design wordt deze eigenschap, bestaande uit imperfecties, emoties en frustratie  vaak verborgen onder een laag van strak design en optimalisatie. Door machinale eigenschappen aan het licht te brengen legt Casper focus op deze verborgen frustratie. Hierin werkt hij voornamelijk met concepten van herhaling en falen, antwoord zoekende op vragen zoals:

Wat ‘voelt’ een robot zich wanneer zijn enige taak nooit echt kan worden volbracht?

Hoe ‘ervaart’ een machine het continu herhalen van dezelfde actie?

Tijdens BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022)  geeft Casper in meerdere kunstinstallaties machines de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te falen in plaats van continu te (moeten) slagen. Tegelijkertijd zet hij de bezoeker ook aan het denken. Hoe komt het dat we kunnen meevoelen met een machine en hoe gaan wij als mens om met falen?


Mark

︎ BzzBzz

 


BzzBzz 2021
premiered in Kunsthal Kloof

          
          BzzBzz (2021) is an art installation Casper's personal relationship with my smartphone used to visualize how we relate to our cell phones.

BzzBzz converts the output of Casper's phone into audio-visual outputs within an art installation. If Casper gets a notification on my cell phone and it vibrates, so will a vibration motor attached to a metal wire. If Casper opens his phone and the screen turns on, so will a lightbox within the installation. These systems will always work as long as Casper's phone is on, no matter where Casper is or what time it is, BzzBzz visualizes his phone usage.

Is it a big deal when you use your phone too often or not 'enough'? What does it mean when someone is constantly being notified or just barely getting notifications? These are things we can judge the people around us on these days, are they social enough because of their phone?

By disclosing when Casper is on my phone (light) or when someone is messaging Casper (vibration), Casper wants to emphasize how personal our relationship with our phones really is and put himself in front of the judgment of others. During this experiment, he discovered that his relationship with my cell phone is more intimate than he previously thought. It feels strange to know that someone else can see when you are using your phone, especially in those moments when you are browsing Reddit by yourself at 3 a.m....
BzzBzz 2021
in premiere bij Kunsthal Kloof


        BzzBzz (2021) is een kunstinstallatie Casper’s persoonlijke relatie met mijn smartphone gebruikt om te visualiseren hoe wij ons verhouden tot onze mobiele telefoons.

BzzBzz zet de output van Casper’s telefoon om in audio-visuele outputs binnen een kunstinstallatie. Als Casper een notificatie krijg op mijn mobiele telefoon en hij trilt, dan zal een vibratiemotor die aan een metalen draad is bevestigd dat ook doen. Als Casper zijn telefoon open en het scherm aangaat, dan zal dat ook gebeuren met een lichtbak in de installatie. Deze systemen zullen altijd werken zolang Casper’s telefoon aan staat, het maakt niet uit waar Casper is of hoe laat het is, BzzBzz visualiseert zijn telefoongebruik.

Is het een erg wanneer je je telefoon te vaak of niet 'genoeg' gebruikt? Wat betekent het als iemand constant wordt bericht of juist amper notificaties krijgt? Dit zijn dingen waar we tegenwoordig de mensen om ons heen op kunnen beoordelen, zijn ze wel sociaal genoeg door hun telefoon?

Door openbaar te maken wanneer Casper op mijn telefoon zit (licht) of wanneer iemand Casper bericht (trilling) wil Casper benadrukken hoe persoonlijk onze relatie met onze telefoons werkelijk is en zichzelf voor het oordeel van anderen plaatsen. Tijdens dit experiment ontdekte hij dat zijn relatie met mijn mobiele telefoon intiemer is dan hij eerder dacht. Het voelt vreemd om te weten dat iemand anders kan zien wanneer je je telefoon gebruikt, vooral op die momenten dat je in je eentje Reddit aan het doorbladeren bent om 3 uur 's nachts...

Mark

︎ Tschk

work in progress

        First prototype of my newest robot. The cable it is trying to cut is the cable providing the system’s power.

In his artistic practice, Casper de Jong explores the physical and emotional properties of machines. Casper sees a trait of frustration within machines, an almost child-like behaviour of trying to discover one's own capabilities by trial and error. Within robotic/machinic design,  this trait -which consists of imperfections, emotions and frustration- is often hidden under sleek design and optimisation. By highlighting machinic properties, Casper puts an emphasis on this hidden frustration. In doing so he works primarily with concepts of repetition and failure, seeking to answer questions like:

What does a robot 'feel' when its sole task can never be accomplished?

How does a machine 'experience' continuously repeating the same action?


During BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022), Casper, in multiple art installations, gives machines the opportunity to experience what it is like to fail instead of having to continuously succeed. At the same time, he also makes the visitor reflect on their own behaviour. Because, how can we sympathize with a machine and how do we as humans deal with failure?
In zijn artistieke praktijk onderzoekt Casper de Jong de fysieke en emotionele eigenschapen van machines.

Casper ziet in machines een eigenschap van frustratie, vergelijkbaar met het gedrag van kinderen die bezig zijn met het ontdekken van hun eigen kunnen door middel van vallen en opstaan. Binnen robotisch/machinaal design wordt deze eigenschap, bestaande uit imperfecties, emoties en frustratie  vaak verborgen onder een laag van strak design en optimalisatie. Door machinale eigenschappen aan het licht te brengen legt Casper focus op deze verborgen frustratie. Hierin werkt hij voornamelijk met concepten van herhaling en falen, antwoord zoekende op vragen zoals :

Wat ‘voelt’ een robot zich wanneer zijn enige taak nooit echt kan worden volbracht?

Hoe ‘ervaart’ een machine het continu herhalen van dezelfde actie?


Tijdens BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022)  geeft Casper in meerdere kunstinstallaties machines de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te falen in plaats van continu te (moeten) slagen. Tegelijkertijd zet hij de bezoeker ook aan het denken. Hoe komt het dat we kunnen meevoelen met een machine en hoe gaan wij als mens om met falen?

           


Mark

︎ PLNG

 


Triangle 2022
premiered in Kunsthal Kloof


       A robot continuously repeats the same motion until the triangle is finally hit and creates a sound.

Triangle is built around the concept of tension. A robot continuously repeats the same spinning motion in an attempt to make a triangle ring. Each time, the robot falls just a little distance short of hitting the triangle, but with each movement, the installation begins to vibrate more. The vibration eventually results in enough momentum for the robot to hit the triangle.

The continuous repetition and the eventual hitting of the triangle have something of the appearance of machine learning, however, nothing could be further from the truth. Triangle operates on brute force and forces its way to "success. The continuous tension that is built up, the continuous moment of "when will the triangle be hit" is the biggest theme of this work. However, the payoff of this movement is minimal.
Driehoek 2022
in premiere bij Kunsthal Kloof


        Een robot herhaalt continu dezelfde beweging totdat de triangel eindelijk geraakt wordt en een geluid creëert.

Triangle is gebouwd rondom het concept van spanning. Een robot herhaalt continu dezelfde draaiende beweging in een poging om een triangel te laten luiden. Telkens komt de robot net een kleine afstand te kort om de triangel te raken, maar met elke beweging begint de installatie meer te trillen. De trilling resulteert uiteindelijk in genoeg momentum voor de robot om de triangel te raken.

De continue herhaling en het uiteindelijk raken van de triangel hebben iets weg van machine-learning, niets is echter minder waar. Triangle werkt op brute kracht en forceert zijn weg naar ‘succes’. De continue spanning die opgebouwd wordt, het continue moment van “wanneer wordt de triangel geraakt” vormt het grootste thema van dit werk. De pay-off van deze beweging is echter minimaal.


Mark