https://files.cargocollective.com/c768762/post.html

︎LOCKDOWN ADVENTURES

These past couple of months haven’t been easy for anyone. A lot of people have lost their life, jobs, steady income, perspective etc. Of course I also suffered from the pandemic, but, luckily, my health was never in any danger.

Even though it not being easy, I also believe that it opens up a whole new dimension for every sector to adapt and overcome. I’ve seen a lot of creativity, for instance at restaurants and cafés, and thousands of other branches. It’s great to see.

As an artist, I love to reflect on new situations and adapt. It might not be easy, but it also gives me a lot of inspiration as there is a whole new world with new boundaries emerging. On this page, I will post some of my new art installations as a direct result of these new boundaries.
De coronacrisis was voor niemand makkelijk. Veel mensen zijn wat verloren, hun baan, hun vaste inkomen, hun perspectief, enz. Natuurlijk heb ik ook te lijden gehad onder de pandemie, maar gelukkig is mijn gezondheid nooit in gevaar geweest.

Ook al is het niet gemakkelijk, ik geloof ook dat het voor elke sector een hele nieuwe dimensie opent om zich aan te passen en te overwinnen. Ik heb veel creativiteit gezien, in restaurants , cafés, en in duizend andere branches. Het is geweldig om te zien.

Als kunstenaar hou ik ervan om over nieuwe situaties na te denken en me aan te passen. Het is misschien niet gemakkelijk, maar het geeft me ook veel inspiratie, omdat er een hele nieuwe wereld met nieuwe grenzen aan het ontstaan is. Op deze pagina zal ik een aantal van mijn nieuwe kunst installaties plaatsen als een direct resultaat van deze nieuwe grenzen.‘De vingerverf Robot’

Aan het begin van de lockdown miste ik de stress van het optreden, entertainen en exposeren. Ik zocht naar een manier om deze dingen te doen en tegelijkertijd online een leuke tijd te hebben met vrienden.  Zo is de 'Vingerverf Robot' ontstaan. (Vingerverf robot)

De schilderrobot ging live op Twitch en gebruikers konden hem besturen met tekstcommando's. Door 'Links' te zeggen ging de robot naar links etc.

Dit was een geweldige manier om een leuke avond met mensen te hebben terwijl je ze niet in het echt kon zien. Je moest samenwerken om verf te krijgen en een echt schilderij te maken

. Ik begon klein en ging naar grotere doeken in latere stromingen. Ik deed ook themafeesten zoals Disco Night en met Pasen schilderden we samen eieren:


At the beginning of the lockdown, I missed the stress of performing, entertaining and exhibiting. I was looking for a way to do these things while also having a good time with friends online.  This is how de ‘Vingerverf Robot’ emerged. (Fingerpaint robot)

The painting robot went live on Twitch and users were able to control it with text commands. Saying ‘Left’ made the robot go left etc.

This was a great way to have a nice evening with people while not being able to see them in real life. You had to work together to abtain paint and make an actual painting. I started off small and went onto bigger canvas in later streams. I also did themed parties like Disco Night and on easter we painted eggs together


“The Handshake”

Het eerste wat niet meer mocht na de opkomst van het corona-virus was elkaar de hand schudden, iets wat we elke dag meerdere keren doen. We doen het als we elkaar begroeten of bijvoorbeeld als we een deal sluiten. Maar wat als we vergeten hoe we een hand moeten geven? Of nog belangrijker, voor lange tijd niet meer in staat zijn elkaars hand te schudden? Gelukkig heb ik goed functionerende robots opgeleid om de handdruk voor ons te doen!
The first thing that wasn’t allowed anymore was to shake hands, something that we do multiple times every day. We do it when we greet each other or for instance if we make a deal. But what if we forget how to do a handshake? Or more importantly, are not able to shake each other's hands for a long time to come? Luckily, I trained high-functioning robots to do the handshake for us!

Mark