https://files.cargocollective.com/c768762/post.html

︎TSCHK, BZZ, PLNG

    In his artistic practice, Casper de Jong explores the physical and emotional properties of machines.

Casper sees a trait of frustration within machines, an almost child-like behaviour of trying to discover one's own capabilities by trial and error. Within robotic/machinic design,  this trait -which consists of imperfections, emotions and frustration- is often hidden under sleek design and optimisation. By highlighting machinic properties, Casper puts an emphasis on this hidden frustration. In doing so he works primarily with concepts of repetition and failure, seeking to answer questions like:

What does a robot 'feel' when its sole task can never be accomplished?

How does a machine 'experience' continuously repeating the same action?

During BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022), Casper, in multiple art installations, gives machines the opportunity to experience what it is like to fail instead of having to continuously succeed. At the same time, he also makes the visitor reflect on their own behaviour. Because, how can we sympathize with a machine and how do we as humans deal with failure?
    In zijn artistieke praktijk onderzoekt Casper de Jong de fysieke en emotionele eigenschapen van machines.

Casper ziet in machines een eigenschap van frustratie, vergelijkbaar met het gedrag van kinderen die bezig zijn met het ontdekken van hun eigen kunnen door middel van vallen en opstaan. Binnen robotisch/machinaal design wordt deze eigenschap, bestaande uit imperfecties, emoties en frustratie  vaak verborgen onder een laag van strak design en optimalisatie. Door machinale eigenschappen aan het licht te brengen legt Casper focus op deze verborgen frustratie. Hierin werkt hij voornamelijk met concepten van herhaling en falen, antwoord zoekende op vragen zoals:

Wat ‘voelt’ een robot zich wanneer zijn enige taak nooit echt kan worden volbracht?

Hoe ‘ervaart’ een machine het continu herhalen van dezelfde actie?

Tijdens BZZ, TSCHK, HNG V 1.2. (2022)  geeft Casper in meerdere kunstinstallaties machines de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te falen in plaats van continu te (moeten) slagen. Tegelijkertijd zet hij de bezoeker ook aan het denken. Hoe komt het dat we kunnen meevoelen met een machine en hoe gaan wij als mens om met falen?


Mark