https://files.cargocollective.com/c768762/post.html

︎ Sweatshop
Sweatshop
commissioned by media lab SETUP and studio Oneseconds for the Installation48 project
 
    SWEATSHOP is an installation in which ten sewing machines, by manner of speech, work themselves to death.

They keep working all the time and never become tired. The machines in the installation are pushed to their very limits to reach their goal. SWEATSHOP researches the intersections between human and robot. When does one become the other? What does SWEATSHOP add to the discussions on the ethical questions surrounding manual la
bor in the clothing industry.
Sweatshop
gemaakt door Casper de Jong en Floortje Wijnands, in opdracht van medialab SETUP en studio Oneseconds voor het project Installation48


    SWEATSHOP is een autonome installatie waarin tien naaimachines noeste arbeid verrichten.

Zij werken onafgebroken en worden nooit moe. De machines in de installatie worden tot het uiterste gedreven om hun doel te behalen. SWEATSHOP onderzoekt het grensvlak tussen mens en robot. Wanneer wordt de één de ander? Hoe verhoudt SWEATSHOP zich tot de discussies rondom de ethische kwesties in de tegenwoordige kledingindustrie?
Mark