https://files.cargocollective.com/c768762/post.html

︎ LibelLibel 2021
premiered at Gallery de Meerse in Hoofddorp

 
      Libel is an installation work that places a machine in an infinite process of correcting, never leading to a satisfactory end.

The act of hanging something straight on a wall is a familiar frustration to almost everyone. When does something hang perfectly straight? And how many times are you willing to walk back and forth to see if something is really straight? Libel illustrates this quest for perfection by continuously trying to hang a painting as straight as physically possible.

The system consisting of a motor, a rope, and sensors that measure whether the painting is hanging straight is adjusted so precisely that it is never satisfied with its own result. When the painting hangs almost perfectly straight for the human eye, the system sees a small imperfection – perhaps the painting is still shaken by the movement, or the painting is still hanging a millimeter crooked. By continuously correcting these small imperfections, Libel will never hang the painting straight. This constant repetition of correcting calls up a certain frustration. When does Libel hang the painting straight and why is an adjustment made when the painting appears to be hanging perfectly straight?

This never-ending process of “perfecting” raises the question of what perfection is. When is something perfect and when do we take something for granted? Is perfection at the human eye enough or do we need perfection at the machine level? And is this perfection obtainable at all?
Libel 2021
premiere bij Gallery de Meerse in Hoofddorp


        Libel is een installatiewerk dat een machine in een oneindig proces plaats van corrigeren, nooit leidend tot een bevredigend einde.

De handeling van iets recht aan een muur hangen is voor bijna iedereen wel een bekende frustratie. Wanneer hangt iets perfect recht? En hoevaak ben je bereid heen en weer te lopen om te kijken of iets echt recht hangt? Libel illustreert deze zoektocht naar perfectie door continu een schilderij zo recht als fysiek mogelijk proberen op te hangen.

Het systeem bestaande uit een motor een touw en sensoren die meten of het schilderij recht hangt is zo precies afgesteld dat het nooit tevreden is met zijn eigen resultaat. Wanneer het schilderij nagenoeg perfect recht hang voor het menselijk ook ziet het systeem toch een kleine imperfectie - misschien schokt het schilderij nog na door de beweging, of hangt het schilderij toch nog een millimeter scheef. Door continu bezig te zijn met het oplossen van deze kleine imperfecties zal Libel het schilderij nooit rechthangen. Deze continue herhaling van corrigeren roept een bepaalde frustratie op. Wanneer hangt Libel het schilderij recht en waarom wordt er een aanpassnig doorgevoerd wanneer het schilderij op het oog perfect recht hangt?

Dit oneindige proces van ‘perfectioneren’ roept de vraag op wat perfectie is. Wanneer is iets perfect en wanneer nemen we iets voor lief? Is perfectie op het menselijk oog genoeg of hebben we perfectie op machinaal niveau nodig? En is deze perfectie uberhaupt wel te verkrijgen?
Mark